HİKAYEMİZ

Gizlilik ve Güvenlik – GoodCoffee

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MUSTAFA MANSUR YILAR GOOD COFFEE ROASTING CO. (“şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme
  İşlenebilecektir.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler,

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması;
 3. Şirketimiz ile iş ilişkisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması;
 4. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin tespiti, belirlenmesi ve uygulanması;
 5. Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla,
 6. Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde
  KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. KVKK’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Güvenliği:

Şirketimizkişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

Kredi Kartı Güvenliği

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre şirketimiz ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.(Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirketimiz tarafında görülmez ve kaydedilmez).

Müşterilerimizin sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Sipariş ve ödeme güvenliğiniz için SSL sertifikası kullanılmaktadır.